top of page

Hva er Naprapati

Naprapati betyr å korrigere årsak til smerte. Ordet kommer av det tsjekkiske ordet ”napravit”, som betyr å korrigere, og det greske ordet ”patos” som betyr smerte. Yrket oppstod i 1907 da den amerikanske kiropraktoren Oakley Smith formulerte grunntesene for naprapatien. Siden den gang har yrket utviklet seg mye, blan annet på grunn av nyere forskning.

 

Innenfor naprapatiens behandlingssystem er manipulasjon, mobilisering, massasje, muskeltøying, artikulering og triggerpunktsbehandling. Disse metodene blir ofte benyttet i kombinasjon for å behandle muskel- og skjelettplager.

 

UTDANNING AV NAPRAPATER

Utdannelsen er et 4- årig heltidssudie ved Naprapathögskolan i Stockholm eller ved Kymenlaakso University of Applied Sciences i Kotka, Finland. Naprapati har vært et autorisert yrke i Sverige og Finland siden 1994. Under hele studietiden smeltes den teoretiske og praktiske undervisningen sammen i veilederstyrt praksis, der elevene behandler pasienter. Skolen er støtteberettiget av Statens Lånekasse for Utdanning.

 

NORGES NAPRAPATFORBUND

Norges naprapatforbund ble dannet i 1993. I dag finnes det naprapater i stort sett alle landets større byer og tettsteder. Vi er en voksende yrkesgruppe. For å bli medlem i forbundet kreves fullført og godkjent utdannelse fra Naprapathögskolan i Sverige eller Finland. Forbundet har etiske regler for naprapater og i medlemskapet inngår obligatorisk pasient og ansvarsforsikring. http://www.naprapat.org/

 

BEHANDLING OG UNDERSØKELSE

Når en pasient kommer til en naprapat for første gang, innledes besøket med en anamnese. For å finne årsaken til smerter er det viktig å foreta en gjennomgang av pasientens sykdomshistorie og livssituasjon. Deretter foretas det en rekke kliniske tester for å finne årsaken til smerten. Naprapaten stadfester hvilke strukturer som er påvirket, og om det foreligger nevrologiske eller sirkulatoriske forstyrrelser. Testene avdekker også eventuelle alvorlige sykdomstilstander, der pasienten oppfordres til å kontakte lege.

 

BEHANDLINGSMETODER

Manipulasjon- benyttes for å normalisere bevegeligheten og funksjon i ulike ledd.

Mobilisering- en veldig spesifikk og leddnær tøyning. Dette brukes som alternativ til manipulasjon.

Artikulering- en behandlingsmetode som brukes for å øke bevegeligheten i  ledd.

Triggerpunktsbehandling- benyttes for å redusere muskelspenninger og minske en viss type smerteutstråling. Pressur (trykkteknikk) blir ofte benyttet som behandling på triggerpunkter.

Muskeltøying- benyttes for å senke muskelspenninger og øke fleksibiliteten.

Massasje- benyttes for å øke blodsirkulasjon og senke muskelspenninger.

Elektroterapi- Ultralyd, Skanlab, TNS, og interferens kan også benyttes, men som regel i kombinasjon med manuell behandling.

Rehabilitering og trening- Ulike hjemmeøvelser og treningsprogram tilpasses hver enkelt pasient. Grunnprinsippet er å skape en god balanse mellom styrke og bevegelighet.

Behandlinger

NAPRAPATIENS HISTORIE

 

Oakley Smith (1880-1967) tok 1899 eksamen som kiropraktor ved Palmer School of Chiropractic i Iowa. Samme år ble han tatt opp som student ved Medical School, University of Iowa. Etter tre år avbrøt han medisinske studier for i stedet å arbeide sammen med Daniel D. Palmer, kiropraktikkens grunnlegger, ved Palmer School of Chiropractic.

 

Noen år senere flyttet Smith til Chicago der han åpnet sin egen kiropraktor klinikk. Mens han brøt med Palmer og hans teori om mekaniske forstyrrelser av ryggraden som øverste årsak til sykdom. Oakley Smith hadde en annen teori og snart ville han få støtte for sine ideer.

 

Under en studietur i Europa kom han i kontakt med de manuelle behandlinger, som var i folketradisjonen i Böhmen (i dag Tsjekkia). Smith var fascinert og tilbake i USA, oppsøkte han Böhmiske innvandrere for å lære mer om disse manuelle behandlingsformene. De erfaringene han fikk var avgjørende for naprapatiens utvikling. 1906 ga Smith sammen med et par andre forfattere ut boken “A Textbook of Modernized Chiropractic”. I boken beskrives det som Smith senere skulle komme til å kalle naprapati *.

 

I 1907 startet Smith den første skolen i naprapati, Oakley Smith School of Naprapathy i Chicago. Dette la grunnlaget for naprapatien, både som begrep og form for behandling. Dette ble markert i 2007 da naprapatien feiret sitt 100-årsjubileum.

 

  • Ordet naprapati stammer fra det tsjekkiske ordet “napravit” som betyr korrigere og det greske ordet “pathos” som betyr lidelse. Som helhet, gir dette naprapatien betydelsen “korrigere årsaken til lidelse.”

bottom of page